Fyzická ostraha


Hlavní zásadou KBS Security, s.r.o. je detailní znalost prostředí pro výkon ochranných bezpečnostních služeb. Tyto výchozí poznatky jsou určující pro vypracování systému ochrany, jejího rozsahu, cenové kalkulace a instrukcí pro výkon služby. Další zásadou je zabezpečení vysoké profesionality pracovníků tak, aby ostraha byla spolehlivá, samostatná, důsledná, mající osobní odpovědnost a schopnost korektního jednání.

Pro zajištění co nejvyšší kvality ostrahy objektu je uplatňován nepřetržitý servis a náročná kontrolní činnost. Všechny poznatky jsou projednávány se zákazníkem a využívány v jeho prospěch.

Podle přání zákazníka a charakteru střeženého objektu je naše ostraha objektů schopna zabezpečit součinnost s Policií ČR či Hasičským záchranným sborem prostřednictvím koordinačních smluv. Pro výkon strážní služby jsou našemu zákazníkovi poskytovány přiměřené garance, zaručující její kvalitu a profesionální úroveň ostrahy.

Ostraha objektů plní především tyto povinnosti:
• zamezuje vniknutí neoprávněných osob do určených prostor
• kontroluje vstup osob, vjezd a výjezd vozidel, oprávněnost pohybu materiálu a zboží
• vydává klíče oprávněným osobám
• podle požadavků zákazníka poskytuje informace návštěvníkům (recepční služba)
• elektronicky kontrolovanou obchůzkovou činností odrazuje od případné trestné činnosti a kontroluje stav objektu
• pravidelnou kontrolou určených částí objektu předchází vzniku havárií
• podle dispozic zákazníka provádí technologické dohlídky určených pracovišť
• obsluhuje telefonní ústředny, přístupové a monitorovací systémy
• zabezpečuje další sjednané činnosti podle požadavků zákazníka

Ostraha objektů je vybavena podle přání zákazníka (od distanční tyče až po krátkou kulovou zbraň). Prostřednictvím spojení s dispečerským střediskem (PCO) má možnost přivolat si na objekt v případě potřeby asistenční zásah výjezdové skupiny.

Objekty jsou standardně vybaveny Systémem obchůzkové kontroly, který umožňuje evidovat a kontrolovat činnost fyzické ostrahy. Dále provádíme pravidelné bezpečnostní audity, při kterých se zaměřujeme na aktuální bezpečnostní rizika.

Máte-li dotaz ohledně fyzické ostrahy, kontaktujte, prosím, Jiřího Mikáska, tel.: 777 345 466, nebo na e-mail: mikasko(at)kbs-security.cz
Máte-li dotaz ohledně nabídky na fyzickou ostrahu, kontaktujte, prosím, Simonu Jiráskovou, tel.: 776 400 228, nebo na e-mail: simona.jiraskova(at)kbs-security.cz

Krátce o KBS Security s.r.o.

Společnost KBS Security s.r.o. vám nabízí komplexní zajištění služeb, a to ostrahu objektu, recepční služby, napojení objektu na náš vlastní Pult centrální ochrany, úklidové služby i s dodávkou hygienických materiálů.Všechny naše služby můžete odebírat s náhradním plněním.

zjistit více

Kontakt

KBS Security s.r.o.
Podhorská 1236/48
466 01 Jablonec nad Nisou

Mapa