Kontrola nemocných zaměstnanců


zpět

foto nemocenská

Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími předpisy, a přináší řadu změn.

    Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli.

Jaké jsou Vaše výhody naší služby ?

*  Vaše firma nebude zatížena zvýšenými personálními nároky na kontroly
*  Kontrolami eliminujete nadměrnou nemocnost a zneužívání nemocenských
*  V důsledku zvýšené kontroly se Vám podstatně sníží náklady na vyplácení dávek
*  Bez časového prodlení budete informováni o výsledku kontroly
*  Kontroly mohou probíhat i o víkendech a státních svátcích ( bez jakéhokoli příplatku)
*  Využití našich služeb odečtete z daní
*  Naše služby jsou Vám k dispozici sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně
*  Na Vaši žádost provedeme kontrolu Vašeho zaměstnance přímo v den jeho pracovní neschopnosti

Co vše musíte udělat, abychom Vám mohli pomoci?

Jediné, co potřebujeme, je zaslání vplněné Plné moci opravňující nás ke kontrole zaměstnance + uvedení přesných údajů o kontrolovaném zaměstnanci (osobní údaje, místo nahlášeného pobytu, počátek pracovní neschopnosti, vycházky od-do, trvání nemocenské, kdy provést kontrolu, služba standart (do 72 hodin) / expres (do 24 hodin), jednorázově - opakovaně.

Formulář (podklad pro kontrolu zaměstnance) je ke stažení
Vzor plné moci je ke stažení

Vzplněný ho prosím odešlete na adresu info(at)kbs-security.cz, kde v kolonce "Předmět" uveďte prosím Kontrola nemocných

Krátce o KBS Security s.r.o.

Společnost KBS Security s.r.o. vám nabízí komplexní zajištění služeb, a to ostrahu objektu, recepční služby, napojení objektu na náš vlastní Pult centrální ochrany, úklidové služby i s dodávkou hygienických materiálů.Všechny naše služby můžete odebírat s náhradním plněním.

zjistit více

Kontakt

KBS Security s.r.o.
Podhorská 1236/48
466 01 Jablonec nad Nisou

Mapa