Ostatní služby


VIDEO SECURITY

VIDEO SECURITY, nebo-li vzdálená kamerová ochrana, slouží k efektivnějšímu střežení objektů a lze využít všude tam, kde jsou umístěny IP kamery a internet. Hlaví výhodou této služby je, že nemusíte platit žádný drahý kamerový software, protože ten je integrován přímo do našeho PCO.

VIDEO SECURITY je vhodný doplněk k zabezepčovacímu systému, kdy je možné při příjmu poplachové zprávy vidět přímo na záznamu, co bylo důvodem k aktivaci čidla a podle toho buď vyslat výjezdovou skupinu k řešení situace, nebo naopak výjezd nevysíla a tím pádem ho ani nemuset platit...


zjistit více

aplikace mojePCO

Mobilní aplikace mojePCO vám umožní okamžitou kontrolu stavu zabezpečení vašeho objektu. Při jejím využívání máte k dispozici výpis událostí z objektu, informace o narušení objektu, popř. i o poruchách systému.


zjistit více

Kontrola nemocných zaměstnanců

Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími předpisy, a přináší řadu změn.
foto nemocenská

Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli.

zjistit více

Dohlídková služba

Tato ochranná služba je určena především pro objekty napojené na pult centralizované ochrany (PCO) společnosti a je prováděna hlavně v nočních hodinách a v nepracovních dnech. Má za úkol prostřednictvím mobilní hlídky zabezpečit kontrolu vnějších prostor těchto objektů a zároveň odrazovat od eventuální trestné činnosti.

Mezi objekty střežené dohlídkovou službou ovšem mohou být zařazeny i objekty vyžadující pravidelné kontroly technologických režimů, pracoviště s nepřetržitým pracovním režimem a jednočlennou obsluhou, venkovní sklady materiálu, vrátnice střežené jediným pracovníkem, apod.

zjistit více

Hlídání staveb

Z důvodu častých krádeží na stavbách jsme připraveni našim zákazníkům zajistit střežení strojů, případně celých staveb v rozsahu požadovaném zákazníkem. Jsme schopni zajistit buď non-stop střežení, např. s evidencí vozidel, nebo pouze střežení v mimopracovních hodinách s dohledem nad případným neoprávněným pohybem na stavbě.

zjistit více

BlackBox - mobilní elektronický nástražný systém

Službu BlackBox - mobilní ENS jsme se rozhodli nabídnout z důvodu zvýšeného zájmu o časově omezené a technicky nenáročné střežení prostor, v případě např. opakovaných krádeží, vstupu do zakázaných prostor, apod., kdy veškeré zařízení je nainstalováno a spuštěno během několika minut.

zjistit více

Krátce o KBS Security s.r.o.

Společnost KBS Security s.r.o. vám nabízí komplexní zajištění služeb, a to ostrahu objektu, recepční služby, napojení objektu na náš vlastní Pult centrální ochrany, úklidové služby i s dodávkou hygienických materiálů.Všechny naše služby můžete odebírat s náhradním plněním.

zjistit více

Kontakt

KBS Security s.r.o.
Podhorská 1236/48
466 01 Jablonec nad Nisou

Mapa