Ostatní služby

Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb.
o nemocenském pojištění zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů spolu s jeho prováděcími předpisy a přináší řadu změn. 

Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Naším úkolem je osobní návštěva nemocného
v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno
a následně předáno zaměstnavateli.

Službu BlackBox (mobilní ENS) jsme se rozhodli nabídnout z důvodu zvýšeného zájmu
o časově omezené a technicky nenáročné střežení prostor v případě např. opakovaných krádeží, vstupu do zakázaných prostor, apod., kdy veškeré zařízení je nainstalováno
a spuštěno během několika minut.

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny zaměstnavatele
s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Kontaktujte nás

Rádi byste obdrželi nezávaznou cenovou kalkulaci, nabídli nám spolupráci, objednali si naše služby, nebo nás jen pozdravili?
Do toho!

Kontaktní údaje

Zobrazit kontaktní osoby

Fakturační údaje

KBS Security s.r.o.
Podhorská 1236/48,
466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 287 45 141
DIČ: CZ28745141
Bankovní č.: 244881035/0300
Zavřít okno