Služby

Ochrana, úklid a pomoc

Pult centralizované ochrany (PCO) je systém počítačů určených pro monitorování střežených objektů a k vyhodnocování zpráv, které z objektů přichází prostřednictvím instalované zabezpečovací techniky.

Dále jsme vybaveni elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), elektronickou požární signalizací (EPS) i kamerovými monitorovacími systémy zákazníka (CCTV). 

Podle přání zákazníka a charakteru střeženého objektu je naše ostraha schopna zabezpečit součinnost s Policií ČR či Hasičským záchranným sborem prostřednictvím koordinačních smluv. Pro výkon strážní služby jsou našemu zákazníkovi poskytovány přiměřené garance, zaručující její kvalitu a profesionální úroveň ostrahy. 

Přejete si, aby vaši blízcí byli 24 hodin denně v bezpečí? Bezpečnostní servis SOS Senior pomůže spát klidně vám i celé rodině.  

Mobilní aplikace mojePCO vám umožní okamžitou kontrolu stavu zabezpečení vašeho objektu.

Při jejím využívání máte k dispozici výpis událostí z objektu, informace o narušení objektu,
popř. i o poruchách systému.

Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb.
o nemocenském pojištění zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů spolu s jeho prováděcími předpisy a přináší řadu změn. 

Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Naším úkolem je osobní návštěva nemocného
v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno
a následně předáno zaměstnavateli.

Službu BlackBox (mobilní ENS) jsme se rozhodli nabídnout z důvodu zvýšeného zájmu
o časově omezené a technicky nenáročné střežení prostor v případě např. opakovaných krádeží, vstupu do zakázaných prostor, apod., kdy veškeré zařízení je nainstalováno
a spuštěno během několika minut.

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny zaměstnavatele
s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Kontaktujte nás

Rádi byste obdrželi nezávaznou cenovou kalkulaci, nabídli nám spolupráci, objednali si naše služby, nebo nás jen pozdravili?
Do toho!

Kontaktní údaje

Zobrazit kontaktní osoby

Fakturační údaje

KBS Security s.r.o.
Krajířova 452,
511 01 Turnov
IČO:      28745141
DIČ: CZ28745141
Bankovní účet.: 244881035/0300
 
 
    Provozovna:
    Podhorská 1236/48
    466 01 Jablonec nad Nisou
Zavřít okno

Zavřít okno